Падането на Гондолин

Унищожението на Гондолин от войските на Моргот, които открили града чрез предателството на Маеглин. Мнозина загинали при падането на града, в т.ч. самият крал Тургон, но някои, като Туор, Идрил и синът им Еарендил, избягали по тайна пътека.