Пастири на дърветата

Название на ентите, които били създадени по молба на Явана, за да защитават горите на Средната земя.