Пепеляви планини

Название за Еред Литуи — северната планинска верига на Мордор.