Планини на Мраколес

В централните части на северен Мраколес, северно от Стария горски път, се намирала верига хълмове. Ниските възвишения на запад и високите хълмове на изток образували планинска верига, която се простирала близо сто мили на дължина. В тези планини живеели горски елфи, които ги наричали Емин Дуир — Тъмните планини.

През Третата епоха, мощта на Саурон се разпростряла над планините и цялата гора и те били населени от ужасяващи създания. По времето, когато Зеленогор Велики бил преименуван на Мраколес, северните планините също се сдобили с ново име — Емин-ну-Фуин, планините на Мраколес.