Планини на сянката (Еред Ветрин)

Еред Ветрин — те били наречени така, защото сянката от високите им чукари падала над земите Митрим и Дор-ломин, които се намирали в Хитлум на север.