Пленничество на Мелкор

Название на трите епохи, през които Мелкор бил пленник на валарите във Валинор. В края им, Манве освободил Мелкор, който обаче унищожил Двете дървета и се завърнал в северната си крепост заедно със силмарилите.