Плоскореди

Наименованието в общия език за дървесните платформи използвани от елфите в Лориен и наричани от самите тях телаин.