Полята на Келебрант

Поле, намиращо се между реките Андуин и Липосвет, югоизточно от Лориен. Там се провело сражението при полята на Келебрант, в която Еорл Млади се притекъл на помощ на Гондор.