Порта на Еребор

От южните склонове на Самотната планина се простирали два скални масива, образуващи тясна долина, в която бил построен Дейл. В края й се намирал сводестият вход на кралството под планината — портата на Еребор. От входа извирал потокът на Тичащата река.

Портата била обсаждана поне два пъти. В годината, в която крал Торин Дъбощит си възвърнал Самотната планина, той трябвало да защити древния си дом от елфи и хора, и построил укрепена стена, макар че битката била избегната. Наследникът му Даин Железноноги нямал този късмет — той бил посечен по време на Войната за пръстена на самата порта, която обаче защитила народа му в последвалата обсада.