Порта на Исенгард

Укрепен вход, пазещ сводестия тунел в голямата каменна стена, която обграждала Исенгард и Ортанк. Той се намирал в южната част на укрепленията на Исенгард и до него се стигало по древна пътека. По времето на Саруман, портата била зорко пазена, но в крайна сметка била съборена от нападащите енти.

Според някои сведения, Саруман придал на портата специални свойства. Дали чрез някакъв механизъм или магия, той можел да говори чрез портата със стоящите пред нея, без сам да се излага на риск.