Порта на Червения рог

Название на прохода в Мъгливите планини, който свързвал Ериадор с Рованион. Стръмният проход се намирал на южния склон на Червения рог (Карадрас) и водел към долината Нандухирион.