Портите на Мордор

Така бил наричан проходът в северозападен Мордор, който бил защитен от велика черна порта — Моранон. Портите отваряли път към тясната долина Удун. През нея армиите на Последния съюз успели да проникнат само веднъж.