Порти на Сирион

Подобно на пещера устие в северните хълмове на Андрам, където извирала реката Сирион.