Последния крал

Арведуи бил последният крал, управлявал Артедаин, преди той да бъде унищожен от Краля-чародей. Затова и той често бил наричан „Арведуи Последния крал”, което било значението на самото му име — ар ведуи означава „последен крал”. Названието му било дадено от Малбет Ясновидеца, който предсказал две възможни бъдеща — или старите кралства на дунеданците ще бъдат обединени от един крал, или Артедаин ще бъде унищожен, но и при двете Арведуи щял да бъде последния крал на Артедаин.

Като пряк потомък на Исилдур, Арведуи имал претенции за трона на Арнор и Гондор. През 1944 г. от Третата епоха, гондорският крал Ондохер бил убит в битка заедно с двамата си синове, оставяйки Южното кралство без наследник на трона. Арведуи предявил претенциите си и ако гондорците ги били приели, кралствата на дунеданците щели да бъдат обединени отново. Те обаче отхвърлили претенциите и историята поела по друг път. Северното кралство Артедаин било разгромено от Ангмар и скоро след това загинал и самият Арведуи. Така предреченото от Малбет бъдеще се сбъднало и линията на кралете на Артедаин била прекъсната.