Потайното кралство (Гондолин)

Название на скритата долина Тумладен и особено добре известния град Гондолин, който се намирал в нея и бил укрит зад Обкръжаващите планини. Тургон завел народа си в Потайното кралство скоро след като пристигнали в Белерианд и останали там укрити в продължение на векове. Те се разкрили, за да участват в Нирнает Арноедиад, но след загубата на битката, гондолиндримите отново се завърнали в Потайния град. В крайна сметка Моргот ги открил чрез предателството на Маеглин и по този начин последното от великите елфически кралства било загубено.