Поход за силмарила

Походът на Берен Ерхамион в търсене на силмарила от желязната корона на Моргот като зестра за Лутиен, дъщерята на Тингол. Берен бил подпомогнат от самата Лутиен, крал Финрод от Нарготронд и от хрътката на Валинор Хуан.