Пояс на Мелиан

Вълшебна преграда, ограждаща кралството на Тингол Дориат, направена от съпругата му Мелиан, с чиято помощ никой не можел да навлиза в земите им без тяхното позволение.