Примула Брендифук

Майката на Фродо Торбинс. Тя загинала със съпруга си Дрого Торбинс при злополука с лодка на река Брендивин.