Принц на Дол Амрот

Титла, дадена на Галадор в началото на последното хилядолетие на Третата епоха, което се предавало през поколенията до Имрахил, който се сражавал във Войната за пръстена, а вероятно и след това.