Прозорец на oкото

Отвор в най-високата кула на Барад-дур, откъдето Саурон наблюдавал Средната земя. Прозорецът сочел на запад към Ородруин. Тъй като окото на Саурон можело да се взира във всички посоки, вероятно е имало и други прозорци във високата кула на Барад-дур, които гледали на север, на изток и на юг.