Проход на Сирион

Стръмният проход между Еред Ветрин и Крисаегрим, намиращ се край горното течение на река Сирион. Той се охранявал от Минас Тирит.