Пръстена на Исенгард

Скалите, които обграждали и предпазвали кулата Ортанк. Те се издигнали от стените на долина в южния край на Мъгливите планини и били обработени от ранните гондорци така че да образуват пълен защитен кръг около кулата.