Пръстенови планини

Наречени още Ехориат и Крисаегрим — извита планинска верига, която обкръжавала и по този начин скривала долината Тумладен и град Гондолин.