Пръстен на Барахир

Дар на Барахир и потомците му от Финрод Фелагунд, даден му като награда, че спасил живота му в Дагор Браголах. Пръстенът бил използван като знак от сина на Барахир, Берен Ерхамион, когато потърсил помощ от Финрод в похода за силмарила, и бил предаван през поколенията в продължение на хиляди години. През Третата епоха пръстенът все още бил семейно съкровище на рода на Исилдур.