Пръстен на огъня

Нария, червеният пръстен — един от трите елфически пръстена, даден на Кирдан, който по-късно го дал на Гандалф.