Първата епоха

Първа и най-кратка сред четирите епохи, описани от Толкин. За разлика от Втората и Третата епоха, не съществуват подробни анали на събитията през Първата епоха, затова и точността на приложените дати е само приблизителна.

Първата епоха започва със завръщането на нолдорите в Средната земя, първия изгрев на луната и пробуждането на хората в Хилдориен. Завършва с Войната на гнева, разрухата на Белерианд и крайната победа над Моргот. В края на Първата епоха много от нолдорите, както и много от синдарите, отплават на запад към остров Тол Ересеа.

Главни събития през Първата епоха:

1 Завръщане на нолдорите;
Дагор-нуин-Гилиат;
Пробуждане на хората
75 Дагор Аглареб
126 Завършване на Гондолин
305 Пристигане на хората в Белерианд
455 Дагор Браголах
465 Берен и Лутиен си възвръщат силмарил
471 Нирнает Арноедиад
495 Разруха на Нарготронд
510 Падение на Гондолин
583 Войната на гнева; победа над Моргот