Път Изток-Запад

Име на дългия път, който вървял от изток на запад през Ериадор и пресичал Зеления път край Брее. По-често бил наричан Източния път.