Разделните моря

Моретата, простиращи се между Аман на запад и Средната земя на изток. Названието се използва за Белегаер и по-малките му морета.