Разруха на Белерианд

Разрухата и войната, която дошла с Дагор Браголах, както и краят на обсадата на Ангбанд.