Роза Зеленоръки

Най-малката дъщеря на Холман Зеленоръкия, която се омъжила за Котман и поставила началото на фамилията Памуксън.