Рудиберт Болгер

Втори син на Адалгар Болгер. Рудиберт се оженил за Аметист Рогосвирец и двамата имали син на име Адалберт, който се оженил за Герда Многознай. По-малката сестра на Рудиберт, Рубина, била една от бабите на Фродо.