Сала при Фукови оврази

Салът бил мястото, където река Брендивин се пресичала от пътя между Графството и Фуков край, след моста на река Брендивин.