Сапфира Мишеходова

Член на фамилията Мишеходови, която се омъжила за Уфо Многознай, вторият син на Ото Дебелия. Сапфира и Уфо имали две деца, Груфо и Герда.