Сарадок Брендифук

Сарадок, който бил наричан „Пръсни-злато”, бил господар на Фуков край по време на Войната за пръстена. Той се оженил за Есмералда Тук, а техен син бил Мериадок Брендифук от задругата на пръстена.