Сауроновия остров

Име на Тол Сирион през десетте години, когато бил под властта на Саурон.