Светилници на валарите

Илуин и Ормал — двата големи светилника, направени от Ауле, за да осветяват света в отминалите дни, когато валарите все още живеели в Алмарен. Те били унищожени от Мелкор.