Свещената планина (Менелтарма)

Название на Менелтарма — високата планина, която се намирала в центъра на Нуменор и която нуменорците наричали Небесната колона. На върха на планината нуменорците отдавали почит на Еру три пъти в годината.