Свещената планина (Таникветил)

Название на планината, наречена Таникветил или Ойолосе, която се намирала на границите на Валинор. Чертозите на Манве и Варда се издигали на върха й, а тя била най-високата планина в света.