Свободни народи

Име, използвано по време на Войната за пръстена, за елфите, джуджетата, хобитите и хората, които не били попаднали под властта на Саурон.