Сгъниден (в Графството)

Два празнични дни от календара на Графството, които се падали около средногодишния ден (и за специалния празничен ден надсгъниден във високосна година). 1-ви сгъниден се падал на съвременния 21-и юни, а 2-ри сгъниден се падал на 23-и юни или на 24-и юни във високосна година.