Сирионска долина

Обширната равнина на река Сирион, която разделя западен от източен Белерианд. Терминът (срещан още като „долината на Сирион”), изглежда, се е употребявал най-вече за тази част на течението на реката, която се намирала на север от Дориат.