Среброзъб

Един от трите върха на планините на Мория, намиращи се над кралството на джуджетата Хазад-дум. Джуджетата наричали върха Зиракзигил, а елфите - Келебдил.