Стените на нощта

Стените, които обкръжавали Арда в древни времена отвъд Екая, обкръжаващото море. На запад и на изток се простирали водите на Екая и стените се намирали далече от земята. На север и на юг обаче Обкръжаващото море било много по-тясно. По този начин Мелкор се завърнал в света по време на Светилниците на валарите, пресичайки тайно Стените на нощта от северния край на Арда и там построил своята крепост Утумно без знанието на валарите.