Стражевите хълмове

Название на Емин Бераид, хълмовете на запад от Графството, където се издигали три древни елфически кули. В най-високата кула се намирал камъкът на Елендил, последният палантир на Севера.

Хълмовете се намирали югоизточно от Сивите заливи, а за кулите се смятало, че били построени от Гил-галад за неговия приятел Елендил. В най-високата кула Елостирион се намирал един от палантирите на Северното кралство.