Стъблинска вада

Ручей в източната околия на Графството и малък приток на река Брендивин. Извира в горските хълмове над Зелеников край и оттам тече на изток и малко на север към полята на Мочурището. Минава през южния край на селцето Стъблино, откъдето взима и своето име, преди да се влее в Брендивин няколко километра на север от сала при Фукови оврази.