Съдбовния връх

Ородруин — вулканът в Мордор, където бил изкован Единственият пръстен и където по-късно бил унищожен във Войната на пръстена.