Тайния огън

А сетне Илуватар дал на видението плът сред Пустотата и пратил Тайния огън да пламти в сърцето на света; и нарекъл този свят Еа. — Валакуента


Тайнствена сила, за която не е дадено подробно обяснение, но изглежда, че олицетворява принципите на битие и съществуване. Малко може да се каже за нея със сигурност, въпреки че може да се отъждестви или поне да се свърже с Нетленния пламък на Илуватар. Когато Гандалф среща балрога на моста на Хазад-дум той се назовава като служител на Тайния огън. Има предположения, че тези думи се отнасят до неговия огнен пръстен Нария, но е малко вероятно това да бъде разкрито пред силния враг. По-скоро думите на Гандалф показват, че той е служител на силата на Илуватар.