Тарн Аелуин

Чисто планинско езеро по билото на Дортонион, за което се смята, че е благословено от Мелиан. Тук хората на Барахир се крили от войските на Моргот след Дагор Браголах.