Тарондор (крал на Арнор)

Седмият властващ арнорски крал, син на крал Таркил. Той управлявал Северното кралство в мирно време, много преди да се появят злите сили, които впоследствие го превзели и унищожили. Тарондор бил наследен от сина си Валандур.