Тарондор (крал на Гондор)

Двадесет и седмият крал на Гондор, който се възкачил на престола след като чичо му крал Телемнар и децата му починали през Голямата чума. По времето на Тарондор кралският дворец бил преместен от Осгилиат в Минас Анор (прекръстен по-късно на Минас Тирит). Тарондор управлявал 162 години и бил наследен от сина си, прочутият крал-войн Телумехтар Умбардакил.